WorkMark HAKKINDA

Yurtiçi ve Yurtdışı fikri ve sınai mülkiyet tescili konularında danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş olan WorkMark, Marka Patent değerlerinizin yasal anlamda korunması için uzman kadro, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım ve şeffaf fiyat politikası ile müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan çözüm önerileri sunmaktadır.

MARKA NEDİR?

Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerinin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlere marka denir. Markalar, sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

TASARIM NEDİR?

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Bir ürünün tasarım tesciline konu olabilmesi için yenilik ve ayırt edicilik unsurlarını taşıması gerekmektedir. Tasarım tesciline konu olabilecek Ürünler, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması durumunda tescilsiz tasarım olarak da korunabilirler.

PATENT NEDİR?

Bilimsel ve / veya teknik bir buluşu ya da buluşun uygulama alanındaki kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir. Patent Belgesi, sahibinin, buluş konusu ürünü üretme, kullanma, satma ve ithal etme gibi konularda tekel hakkına sahip olmasını sağlamaktadır.

HİZMETLERİMİZ

KURUCULARIMIZ

Alanında uzman kişilerce kurularak, hizmet vermeye başladık.

İSİM SOYİSİM

Ünvan/Görev

İSİM SOYİSİM

Ünvan/Görev

SIKÇA SORULAN SORULAR?

Merak edilen birçok soruyu sizler için cevapladık.

Marka nedir?
Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.p
Türk Patent ve marka kurumunun mal ve hizmet tebliği ile belirlenmiş, iştigal alanlarını tanımlayan 45 sınıftan oluşan listedir.
Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.
Başvuruda yer alan tasarımların kullanıldığı veya uygulandığı ürünler, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşması esaslarına uygun olarak sınıflandırılmaktadır. Locarno sınıflandırma sisteminde tasarımlar kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmıştır. Tasarımlar, Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen sınıf, alt sınıf ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır.
Patent/ Faydalı Model Nedir?
Sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır.
Cevap

Yurtdışı marka müracaatları: Yurtdışı marka müracaatları 3 şekilde yapılabilir.


a - Madrid sistemi Markaların uluslararası tescilinin düzenlendiği iki anlaşma kapsamında (1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve 01.04.1996’da uygulanmaya başlayan Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokoldür) üye ülkelerin katılımları ile oluşturulmuş uluslararası bir tescil sistemidir. Şu an 125 tane üye ülke bulunan bu sistem, Türkiye’deki başvurunuza bağlı ilerlemektedir. Türkiye’ de tescilli veya başvuru halindeki dosya, sistem üzerinden uluslararası ofise iletilir. Uluslararası ofis dosyayı sadece şekli şartlar açsından inceler ve yayınlar. Aynı zamanda yayınladığı dosyayı tescili talep edilen ülkelere gönderir. Bu noktada her ülkenin kendi kanunu kapsamında dosya değerlendirilerek tescile kavuşur. Ancak ulusal ofisler tescillenen dosya için herhangi bir belge göndermezler. Bu sistemin en büyük avantajı daha sonra ek müracaat yaparak aynı dosyayı üye diğer ülkeler içinde tescil ettirebilmenizdir.


b - Ülkesel müracaatlar: Madrid sistemine ve ya herhangi bir birliğe üye olmayan ülkeler için de müracaatlar ülkesel yapılabilir.


c - Ohim Müracaatı: Yine uluslararası bir sistem olup, sadece Avrupa Birliği üye ülkelerini kapsamaktadır. Tek bir başvuru ile üye ülkelerin tümünde koruma sağlamanız mümkündür. Süreç yaklaşık 6 ay da tamamlanacaktır. Ancak başvurunuzun üye ülkelerden birinde ret olması halinde diğer ülkeler içinde tescillenemez. Bu noktada ancak tescil talebinizin kabul edildiği ülkelerden sadece birini seçerek müracaatınıza ülkesel fazda devam edebilirsiniz.

Marka tescil başvurusu öncesi ön araştırma, tescil süreci içerisinde gelebilecek ara karar ve itirazlara usulüne uygun cevap verilebilmesi, tescili sonrasında markanın izlenmesi ve benzer başvurulara itiraz işlemlerinin yine usulüne uygun olarak yapılmasını ve markanıza tam anlamı ile kanunen koruma sağlamak açsından önemlidir.

REFERANSLAR

Hergün aramıza katılan yeni bir referansımızla büyümeye devam ediyoruz.

Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cd.

Black Out İş Merk. No:211/64 Şişli/İST

Haftaiçi Hergün

09:00 – 17:00

Bize Yazın

info@workmark.com.tr

Bizi Arayın

0212 982 00 80

ONLİNE İLETİŞİM FORMU

Merak ettiğiniz konularda bize mesaj gönderebilirsiniz.